oVe

Ove Kristensen - Viborg A/S

Toftegårdsvej 3, 8800 Viborg
Tel.: +45 86 67 29 29
Mob.: +45 40 51 29 29
ove-viborg@mail.dk

ove-viborg
ove-viborg
ove-viborg
ove-viborg

Entreprenørfirmaet Ove Kristensen - Viborg A/S


Vi er et stabilt og velrenomeret firma i det midtjyske, der har eksisteret siden 1977.

Hovedparten af firmaets aktiviteter er koncentreret om ledningsarbejde og rørunderføring.

Firmaet råder over en stor materielpark, der fortrinsvist består af specialudstyr til nedgravning af kabler og rør, hertil kommer plovvogne til nedpløjning.

Firmaet er medlem af Danske Entreprenører samt Kabel og Ledningssektionen.

Vores kernekompetence er nedgravning af alle former for el- og kommunikationskabler for erhvervsvirksomheder.

Herudover udfører vi også opgaver som

  • Blæsning af lyslederkabler
  • Underskydning af kabler og rør med raket
  • Stikledninger til privatkunder
  • Nedpløjning af vandledninger

Glæden over en lav pris, varer ikke så længe, som glæden over en go' kvalitet

CVR-nr.: 11561209

NACE-branche: 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

Copyright © 2016 www.ove-viborg.dk